Τότε είδα να περνάει η πομπή, Κ. Αδαλόγλου (ποίημα)