Ο ρόλος της ποίησης σήμερα: 16 ποιητές απαντούν: Α. Φωστιέρης