Πώς γεννιέται η ιδέα μιας ταινίας ή Αντί προλόγου, Θ. Αγγελόπουλος