Η ψυχαγωγική λειτουργία και η αισθητική λειτουργία,Ν. Παπανδρέου