Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα: «Σεβασμός της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και Δικαίωμα στην Ελευθερία» (β΄ μέρος)