Συγγραφείς και κρίση, συγγραφείς σε κρίσηΚ. Κατσουλάρης