Συνάντηση τεχνών. Οι τέχνες στην εκπαίδευση συσπειρώνονται, Τα Διοικητικά Συμβούλια των Επιστημονικών Φορέων