Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα, St. Hawking