Σιωπή μέσα από τον ήχο της μουσικής, Κ. Ζουγρής (άρθρο)