Σύζευξη τέχνης και επιστήμης: η φύση των μεγάλων καλλιτεχνών, Β. Κελίδου (πολυτροπικό/πολυμεσικό κείμενο)