Στάση λεωφορείου, Χ.Πίντερ (εργαστήριο δημιουργικής γραφής)