Στο Αιγαίο ταξιδεύουν τα όνειρά μας, Ελευθερία Παπαμανώλη