Ταραγμένη άνοιξη για μια κατανόηση της εφηβείας, π.Β. Θερμός (1) (μαρτυρίες)