Ταραγμένη άνοιξη για μια κατανόηση της εφηβείας, π.Β. Θερμός (2) (μαρτυρίες)