Αν οι τέχνες ενσωματωθούν στην εκπαίδευση, Dan Baron Cohen