Θεατρικό εργαστήριο για τη «σιωπή» με την τεχνική Θέατρο της Αγοράς