Η κοινωνική θέση και η αισθητική γραμμή του Θεάτρου Τέχνης, Κ. Κουν