Θέλω να είμαι μουσική, Γ. Αγγελάκας, Ν. Βελιώτης (τραγούδι)