Ο τοίχος με τα κάγκελα, Γ. Ιωάννου (λογοτεχνικό κείμενο)