Οι τριαντάρηδες αναζητούν μόρφωση, Α.Λακασάς (άρθρο)