Βανδαλισμός: Τα αγάλματα έχουν τον γιατρό τους, Μ. Πουρνάρα, Το μέλλον που πληγώναμε, Π. Κρημνιώτη