Η εκλαϊκευση στον τομέα της Βασικής Έρευνας, Ν.Δ.Τράκας