Ονειρεύομαι μια λιτή ευημερία (σχέδιο μαθήματος), Ξ. Βασιλειάδου