Βραβευμένες αφίσες, Μαθητικός διαγωνισμός «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η μη διάκριση»