Η χώρα της σιωπής, Εργαστήριο γραφής με θεατρικές τεχνικές