Ο χρόνος είναι αναπνοές, Χ. Αποστολίδου, (λογοτεχνικό κείμενο) (Γ+Λ)