Η πλοήγηση στο υλικό

Η ιστοσελίδα  Πολύτροπη Γλώσσα προσφέρει υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Το μενού της ιστοσελίδας περιλαμβάνει τα εξής: Αρχική (Νέα, Πλοήγηση), Η Ομάδα, Θεματικές ενότητες, Εκπαιδευτικό υλικό (Η πρόταση της ομάδας, Θεωρία, Εκπαιδευτικά εργαλεία, Γλωσσικά φαινόμενα, Κειμενικά είδη, Υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στο γυμνάσιο), Διαδικτυακά μαθήματα και Συνεργασίες (Επικοινωνία).

– Αρχική σελίδα

Εμφανίζονται οι Θεματικές ενότητες: ΝέοιΣιωπήΜετανάστες-ΠρόσφυγεςΤέχνηΨηφιακός Κόσμος, ΕπιστήμηΑβεβαιότητες- Προβληματισμοί, και τα Περιεχόμενα (πίνακας περιεχομένων με δυνατότητα να αποθηκευτεί ως pdf και να εκτυπωθεί).  Οι συνάδελφοι μπορούν να βρουν σε κάθε ενότητα ποικίλα κείμενα με συνοδευτικές ασκήσεις, διδακτικές προτάσεις,  ερευνητικές εργασίες (project) και εργαστήρια.

Με ένα κλικ (πρώτο κλικ) πάνω σε κάθε ενότητα εμφανίζεται το υλικό κατανεμημένο σε υποενότητες και κεφάλαια. Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα κεφάλαιο (δεύτερο κλικ), βλέπει όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτό και  μπορεί να ανοίξει το κείμενο που επιθυμεί (τρίτο κλικ). Κάθε κείμενο συνοδεύεται από ασκήσεις και μπορεί να αποθηκευτεί ως pdf και να εκτυπωθεί.

Στη δεξιά μπάρα, που εμφανίζεται δίπλα σε κάθε κείμενο οποιασδήποτε ενότητας, προσφέρεται στον χρήστη η δυνατότητα αναζήτησης. Μπορεί, επίσης, να ανατρέξει στα Περιεχόμενα, στις Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες και σε Λέξεις-Κλειδιά.

Από το Μενού, Αρχική, ξεδιπλώνεται κυλιόμενο μενού με τα:


 Η Ομάδα

Σύντομα βιογραφικά των μελών της Ομάδας Δημιουργικής Έκφρασης που εκπόνησε το ψηφιακό έργο Πολύτροπη Γλώσσα μέχρι το 2020 και των μελών της νέας ομάδας που συνεχίζει αυτή την προσπάθεια από το 2021 και εξής.

Θεματικές ενότητες

ΝέοιΣιωπήΜετανάστες-ΠρόσφυγεςΤέχνηΨηφιακός Κόσμος, ΕπιστήμηΑβεβαιότητες Προβληματισμοί σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

– Εκπαιδευτικό υλικό

Περιλαμβάνει:

  • την Πρόταση της Ομάδας Δημιουργικής Έκφρασης για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματο
  • τη Θεωρία: κείμενα διάφορων συγγραφέων που αναφέρονται στη θεωρία για τη γλωσσική διδασκαλία
  • τα Εκπαιδευτικά εργαλεία: κείμενα που προσφέρουν διάφορες πρόσθετες πληροφορίες ως υποστηρικτικό υλικό για τους διδάσκοντες
  • τον κατάλογο Γλωσσικά φαινόμενα: κείμενα που περιέχουν οι Θεματικές ενότητες, με τις συνοδευτικές ασκήσεις, ταξινομημένα κατά γλωσσικό φαινόμενο
  • τον κατάλογο Κειμενικά είδη: κείμενα που περιέχουν οι Θεματικές ενότητες, με τις συνοδευτικές ασκήσεις, ταξινομημένα κατά κειμενικό είδος
  • τον πίνακα Υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο: κείμενα από την Πολύτροπη Γλώσσα κατάλληλα για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο. Στις Θεματικές ενότητες από το 2021 και εξής (ΕπιστήμηΑβεβαιότητες Προβληματισμοί) υπάρχει ειδική σήμανση σε κάθε κείμενο σχετικά με την καταλληλότητά του ή όχι για το Γυμνάσιο.


Διαδικτυακά μαθήματα

Διδακτικά σενάρια κατάλληλα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και όχι μόνον. 

– Συνεργασίες

Διδακτικές προτάσεις συναδέλφων.

Από το Μενού, Συνεργασίες ξεδιπλώνεται κυλιόμενο μενού με την 

  • Επικοινωνία: Χώρος επικοινωνίας με την Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης. Στον χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε το email της Πολύτροπης.

 

Οι συνάδελφοι μπορούν να βρίσκουν κείμενα για διδασκαλία στις Θεματικές Ενότητες χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά που διευκολύνουν την αναζήτηση και παραπέμπουν σε υποθέματα και σε κειμενικά είδη. Μπορούν, επίσης, να αξιοποιήσουν και τους καταλόγους Γλωσσικά φαινόμενα και Κειμενικά είδη.

Καταβάλλουμε προσπάθειες να ανανεώνουμε το υλικό της ιστοσελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας τις προτεραιότητες που θέτουν οι επιστημονικές εξελίξεις και οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Ελπίζουμε ότι η ιστοσελίδα μας θα αξιοποιηθεί ως δεξαμενή  για την άντληση ποικίλου υλικού, και θα βοηθήσει τους συναδέλφους να οργανώσουν το προσωπικό τους εγχειρίδιο διδασκαλίας.