Η πλοήγηση στο υλικό

Η ιστοσελίδα  Πολύτροπη Γλώσσα, που δημιούργησε η Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης,  προσφέρει υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας κυρίως στο λύκειο. Στόχος  μας είναι με το υλικό αυτό να επικαιροποιούμε τα διδακτικά εγχειρίδια Έκφραση-Έκθεση, καλύπτοντας σημαντικά θέματα της γλωσσικής διδασκαλίας. Η Πολύτροπη Γλώσσα είναι εγκεκριμένη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ανήκει στο προτεινόμενο διδακτικό υλικό για όλες τις τάξεις του λυκείου και περιλαμβάνεται στα ψηφιακά αποθετήρια που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας για τη γλωσσική διδασκαλία στο λύκειο.

Το μενού της ιστοσελίδας περιλαμβάνει τα εξής: Αρχική, Πλοήγηση, Εκπαιδευτικό υλικό, Η Ομάδα, Νέα, Επικοινωνία και Συνεργασίες.

Στην Αρχική σελίδα εμφανίζονται οι Θεματικές ενότητες: ΝέοιΣιωπήΜετανάστες-Πρόσφυγες, Τέχνη, Επιστήμη, Ψηφιακός Κόσμος και τα Περιεχόμενα (πίνακας περιεχομένων με δυνατότητα να αποθηκευτεί ως pdf και να εκτυπωθεί). Οι ενότητες Επιστήμη και Ψηφιακός κόσμος είναι υπό διαμόρφωση. Οι συνάδελφοι μπορούν να βρουν σε κάθε ενότητα ποικίλα κείμενα με συνοδευτικές ασκήσεις, διδακτικές προτάσεις,  ερευνητικές εργασίες (project) και εργαστήρια.

Με ένα κλικ (πρώτο κλικ) πάνω σε κάθε ενότητα εμφανίζεται το υλικό κατανεμημένο σε υποενότητες και κεφάλαια. Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα κεφάλαιο (δεύτερο κλικ), βλέπει όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτό και  μπορεί να ανοίξει το κείμενο που επιθυμεί (τρίτο κλικ). Κάθε κείμενο συνοδεύεται από ασκήσεις και μπορεί να αποθηκευτεί ως pdf και να εκτυπωθεί.

Στη δεξιά μπάρα, που εμφανίζεται δίπλα σε κάθε κείμενο οποιασδήποτε ενότητας, προσφέρεται στον χρήστη η δυνατότητα αναζήτησης. Μπορεί, επίσης, να ανατρέξει στα Περιεχόμενα, στις Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες και σε Λέξεις-Κλειδιά.

Πλοήγηση: Κείμενο γνωριμίας με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, στο οποίο περιγράφονται τρόποι προσπέλασής της.

– Εκπαιδευτικό υλικό: Περιλαμβάνει

 • την Πρόταση της Ομάδας Δημιουργικής Έκφρασης για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος
 • τη Θεωρία: κείμενα διάφορων συγγραφέων που αναφέρονται στη θεωρία για τη γλωσσική διδασκαλία
 • τον κατάλογο Γλωσσικά φαινόμενα: κείμενα που περιέχουν οι Θεματικές ενότητες, με τις συνοδευτικές ασκήσεις, ταξινομημένα κατά γλωσσικό φαινόμενο
 • τον κατάλογο Κειμενικά είδη: κείμενα που περιέχουν οι Θεματικές ενότητες, με τις συνοδευτικές ασκήσεις, ταξινομημένα κατά κειμενικό είδος
 • τις Χρήσιμες πληροφορίες: κείμενα που προσφέρουν διάφορες πρόσθετες πληροφορίες, ως υποστηρικτικό υλικό για τους διδάσκοντες
 • τον πίνακα Υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο: κείμενα από την Πολύτροπη Γλώσσα κατάλληλα για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο.

Η Ομάδα: Σύντομα βιογραφικά των μελών της Ομάδας Δημιουργικής Έκφρασης που εκπόνησε το ψηφιακό έργο Πολύτροπη Γλώσσα.

Νέα: Κατάλογος με Σεμινάρια, Ημερίδες, Συνέδρια τα οποία διοργάνωσε ή στα οποία συμμετείχε η Πολύτροπη Γλώσσα, καθώς και νέες προσθήκες στο υλικό.

Επικοινωνία: Χώρος επικοινωνίας με την Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης.

Συνεργασίες: Διδακτικές προτάσεις συναδέλφων.

Η αναζήτηση διδακτικού υλικού μπορεί να γίνει βασικά με δύο τρόπους. Οι συνάδελφοι μπορούν να βρίσκουν  κείμενα για διδασκαλία είτε αναζητώντας τα με βάση το θέμα στις Θεματικές Ενότητες είτε μέσα από το Εκπαιδευτικό υλικό και τους καταλόγους Γλωσσικά φαινόμενα και Κειμενικά είδη. Ο δεύτερος δρόμος είναι χρήσιμος για πλοήγηση στην περίπτωση που κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να διδάξει συγκεκριμένο κειμενικό είδος ή γλωσσικό φαινόμενο. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά.

Το διδακτικό υλικό προσφέρει στους συναδέλφους πολλαπλές δυνατότητες να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές  μέσω υπερδεσμών. Συγκεκριμένα:

– Στις ασκήσεις δηλώνεται με ειδικό σύμβολο  το γλωσσικό φαινόμενο στο οποίο δίνεται βαρύτητα κάθε φορά. Το σύμβολο αυτό  λειτουργεί ως υπερδεσμός που παραπέμπει:

 • σε θεωρητικά κείμενα  τα οποία έχουμε συγκεντρώσει στη Θεωρία
 • σε κείμενα με διάφορες πρόσθετες πληροφορίες τα οποία έχουμε συγκεντρώσει στις Χρήσιμες πληροφορίες.

– Οι ασκήσεις παραπέμπουν, επίσης, με υπερδεσμούς:

 • σε αντίστοιχη θεωρία που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια Έκφραση-Έκθεση των τριών τάξεων του λυκείου  (ηλεκτρονική έκδοση)
 • στους Θεματικούς κύκλους του λυκείου
 • στις Γλωσσικές ασκήσεις για το ενιαίο λύκειο
 • σε άλλα παράλληλα κείμενα που βρίσκονται σε διάφορους διαδικτυακούς χώρους.

Φιλοδοξούμε το υλικό της ιστοσελίδας να είναι δυναμικό και να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας τις προτεραιότητες που θέτουν οι επιστημονικές εξελίξεις και οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Ελπίζουμε ότι η ιστοσελίδα μας θα αξιοποιηθεί ως δεξαμενή  για την άντληση ποικίλου υλικού, και θα βοηθήσει τους συναδέλφους να οργανώσουν το προσωπικό τους εγχειρίδιο διδασκαλίας.