Η πλοήγηση στο υλικό μας

Η ιστοσελίδα  Πολύτροπη Γλώσσα, που δημιούργησε η Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης,  προσφέρει  υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο λύκειο. Στόχος  μας είναι με το υλικό αυτό να πλαισιώσουμε, να διευρύνουμε και να επικαιροποιήσουμε τα διδακτικά εγχειρίδια Έκφραση-Έκθεση, καλύπτοντας σημαντικά θέματα της γλωσσικής διδασκαλίας.

Στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει την πρότασή μας για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, καθώς και τα παρακάτω τρία μέρη στα οποία συνίσταται το υλικό μας: Θεματικές ενότητες, Θεωρία και Ευρετήριο.

Στις  Θεματικές ενότητες στεγάζεται το κύριο υλικό το οποίο παρήγαγε και επεξεργάστηκε η ομάδα. Είναι οργανώμενο στις εξής τέσσερις Θεματικές Ενότητες: Νέοι, Σιωπή, Μετανάστες-Πρόσφυγες και Τέχνη. Οι συνάδελφοι μπορούν να βρουν σε κάθε ενότητα ποικίλα κείμενα με συνοδευτικές ασκήσεις, διδακτικές προτάσεις,  ερευνητικές εργασίες (project) και εργαστήρια.

Στη Θεωρία φιλοξενούνται κείμενα διαφόρων συγγραφέων που αναφέρονται στη θεωρία για τη γλωσσική διδασκαλία.

Το Ευρετήριο  περιλαμβάνει: α) τον κατάλογο Κειμενικά είδη, όπου βρίσκονται ταξινομημένα  κατά κειμενικό είδος  κείμενα, που περιέχουν οι Θεματικές ενότητες, με τις συνοδευτικές ασκήσεις, β) τον κατάλογο Γλωσσικά φαινόμενα, όπου υπάρχουν ταξινομημένα κατά γλωσσικό φαινόμενο κείμενα, που περιέχουν οι Θεματικές ενότητες, με τις συνοδευτικές ασκήσεις και γ) τις Χρήσιμες πληροφορίες.  

Η αναζήτηση διδακτικού υλικού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Οι συνάδελφοι μπορούν να οδηγούνται στα κείμενα προς διδασκαλία είτε αναζητώντας τα με βάση το θέμα στις Θεματικές Ενότητες είτε μέσα από το Ευρετήριο με βάση τους υπάρχοντες καταλόγους. Αυτός ο δεύτερος δρόμος είναι χρήσιμος για πλοήγηση στην περίπτωση που ο συνάδελφος επιθυμεί να διδάξει ένα συγκεκριμένο κειμενικό είδος ή ορισμένο γλωσσικό φαινόμενο.

Το διδακτικό υλικό προσφέρει στους συναδέλφους πολλαπλές δυνατότητες να επικοινωνήσουν μέσω υπερδεσμών με διάφορες πηγές. Συγκεκριμένα:

Στις ασκήσεις δηλώνεται με ειδικό σύμβολο fakosτο γλωσσικό φαινόμενο στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα κάθε φορά. Το σύμβολο αυτό  λειτουργεί ως υπερδεσμός που παραπέμπει:

  • σε θεωρητικά κείμενα  που  αφορούν τη γλωσσική διδασκαλία τα οποία έχουμε ταξινομήσει και αποθηκεύσει στη Θεωρία
  • σε κείμενα που προσφέρουν διάφορες πρόσθετες πληροφορίες, τα οποία έχουμε αποθηκεύσει στις Χρήσιμες πληροφορίες.

Οι ασκήσεις παραπέμπουν, επίσης, με υπερδεσμούς:

  • σε αντίστοιχη θεωρία που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια Έκφραση-Έκθεση των τριών τάξεων του λυκείου — συγκεκριμένα οι υπερδεσμοί παραπέμπουν στην ηλεκτρονική έκδοση των εγχειριδίων
  • στους Θεματικούς κύκλους του λυκείου
  • στις Γλωσσικές ασκήσεις για το ενιαίο λύκειο
  • σε άλλα παράλληλα κείμενα σε διαδικτυακούς χώρους (site εφημερίδων, ιστότοπους, ιστολόγια κτλ.).

Το υλικό της ιστοσελίδας  φιλοδοξούμε να είναι δυναμικό και να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας τις προτεραιότητες που θέτουν οι επιστημονικές εξελίξεις και οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Ελπίζουμε ότι η ιστοσελίδα μας θα αξιοποιηθεί ως δεξαμενή  για την άντληση ποικίλου υλικού, προκειμένου οι συνάδελφοι να οργανώσουν το προσωπικό τους εγχειρίδιο διδασκαλίας.