ΝΕΟΙ

ΝΕΟΙ

Ο ρομαντισμός και η τάση προς το ιδεώδες κάνουν τη νεολαία να είναι ιδιαίτερα πρόθυμη για οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες που απαιτούν ένταση δυνάμεων, άθλο και ηρωισμό

Ι.Σ. Κον

Η ενότητα επιχειρεί να προσεγγίσει όψεις της νεότητας, μέσα από ποικίλες μορφές λόγου. Απαρτίζεται από πέντε υποενότητες, που φωτίζουν ιδιαίτερες πτυχές της εφηβικής και της νεανικής ηλικίας.

 • Πρώτη υποενότητα: Εφηβεία. Προσεγγίζει το θέμα της ευαίσθητης αυτής ηλικίας και τις σχέσεις των εφήβων με τους μεγαλύτερους.
 • Δεύτερη υποενότητα: Εκπαίδευση. Αναφέρεται στις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση και στις συνθήκες επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων.
 • Τρίτη υποενότητα: Σχολικός εκφοβισμός. Ασχολείται με το φαινόμενο του εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου, το οποίο προβληματίζει όλους τους συντελεστές της σχολικής κοινότητας και όχι μόνο.
 • Τέταρτη υποενότητα: Πολιτική κοινωνικοποίηση. Αναφέρεται στο ευαίσθητο θέμα της πολιτικής κοινωνικοποίησης των νέων και στους αγώνες τους για αλλαγές.
 • Πέμπτη υποενότητα: Μαθητικές δημιουργίες. Περιλαμβάνει ενδεικτικά παραδείγματα από δημιουργίες / δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν μαθητές σε διάφορους διαγωνισμούς και εκδηλώσεις και διακρίθηκαν.

Σε όλες τις υποενότητες υπάρχει ποικιλία ασκήσεων, εργαστήρια συναφή με την ενότητα και σενάρια διδασκαλίας και αξιοποίησης του υλικού.
Μέσα από την ενότητα δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή να προβληματιστεί για θέματα που τον απασχολούν και είναι συχνά ο πρωταγωνιστής,
να αντιληφθεί το νόημα της εκπαίδευσης και να συνειδητοποιήσει τη σημασία του έντιμου και δίκαιου αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του και για τη βελτίωση της κοινωνίας.

Η ενότητα επιχειρεί να προσεγγίσει όψεις της νεότητας, μέσα από ποικίλες μορφές λόγου. Απαρτίζεται από πέντε υποενότητες, που φωτίζουν ιδιαίτερες πτυχές της εφηβικής και της νεανικής ηλικίας.

 • Πρώτη υποενότητα: Εφηβεία. Προσεγγίζει το θέμα της ευαίσθητης αυτής ηλικίας και τις σχέσεις των εφήβων με τους μεγαλύτερους.
 • Δεύτερη υποενότητα: Εκπαίδευση. Αναφέρεται στις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση και στις συνθήκες επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων.
 • Τρίτη υποενότητα: Σχολικός εκφοβισμός. Ασχολείται με το φαινόμενο του εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου, το οποίο προβληματίζει όλους τους συντελεστές της σχολικής κοινότητας και όχι μόνο.
 • Τέταρτη υποενότητα: Πολιτική κοινωνικοποίηση. Αναφέρεται στο ευαίσθητο θέμα της πολιτικής κοινωνικοποίησης των νέων και στους αγώνες τους για αλλαγές.
 • Πέμπτη υποενότητα: Μαθητικές δημιουργίες. Περιλαμβάνει ενδεικτικά παραδείγματα από δημιουργίες / δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν μαθητές σε διάφορους διαγωνισμούς και εκδηλώσεις και διακρίθηκαν.

Σε όλες τις υποενότητες υπάρχει ποικιλία ασκήσεων, εργαστήρια συναφή με την ενότητα και σενάρια διδασκαλίας και αξιοποίησης του υλικού.
Μέσα από την ενότητα δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή να προβληματιστεί για θέματα που τον απασχολούν και είναι συχνά ο πρωταγωνιστής,
να αντιληφθεί το νόημα της εκπαίδευσης και να συνειδητοποιήσει τη σημασία του έντιμου και δίκαιου αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του και για τη βελτίωση της κοινωνίας.

Εφηβεία

Το μόνο άσχημο με τη σημερινή νεολαία είναι ότι δεν ανήκουμε πλέον σ’ αυτήν

Σαλβαντόρ Νταλί

ΣΤΟΧΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες  

 • Να κατανοήσουν οι μαθητές τα προβλήματα της εφηβείας.
 • Να «ακούσουν» φωνές συνομηλίκων τους που επιρρίπτουν ευθύνες στις μεγαλύτερες γενιές και εκφράζουν τα «θέλω» τους.
 • Να σταθούν κριτικά απέναντι στο πρόβλημα του χάσματος των γενεών.
 • Να διατυπώσουν τον αντίλογό τους στις αιτιάσεις των μεγαλυτέρων.
 • Να εντοπίσουν καταστάσεις που προκαλούν την επαναστατικότητα των νέων.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία μελέτης της νεανικής κουλτούρας.
 • Να συνειδητοποιήσουν την αξία του ελεύθερου, δημιουργικού σχολείου, μέσα στο οποίο  αναπτύσσονται όλες οι δημιουργικές τους δυνάμεις.

Γνώσεις για τη γλώσσα, δεξιότητες       

 • Να διακρίνουν οι μαθητές τη μεταφορική από την κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας.
 • Να εντοπίζουν χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου σε ένα κείμενο.
 • Να προσδιορίζουν τις θεματικές ενότητες ενός κειμένου.
 • Να σχολιάζουν το ύφος και να εντοπίζουν τους τρόπους και τα μέσα  πειθούς σε ένα κείμενο.
 • Να αναπτύσσουν παράγραφο ή και ευρύτερο κείμενο με σύγκριση και αντίθεση.
 • Να βάζουν τίτλο σε ένα κείμενο.
 • Να παράγουν επικοινωνιακό και εκφραστικό λόγο, μέσα από το βίωμα που προσφέρει ένα θεατρικό εργαστήρι για  το χάσμα των γενεών.
 • Να διακρίνουν τη σχέση των στίχων ενός ροκ τραγουδιού με τη μουσική επένδυσή του.
 • Να δημιουργούν ψηφιακή αφίσα.
 • Να αξιοποιούν το κατάλληλο λογισμικό σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, σε μια προφορική ανακοίνωση, για να δημιουργήσουν ένα πολυτροπικό κείμενο, κτλ.

Εκπαίδευση

Μην ἀμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία

Μιχάλης Κατσαρός

ΣΤΟΧΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες  

 • Να διακρίνουν οι μαθητές την αυταρχική από την αντιαυταρχική  εκπαίδευση.
 • Να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηριστικά ενός σωστού εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις τους και να αντιληφθούν τον ρόλο της μαθητικής κοινότητας.
 • Nα προβληματιστούν και να συζητήσουν για το θέμα των άσκοπων απουσιών.
 • Να στοχαστούν για τη σχέση δασκάλου, μαθητή.
 • Να συζητήσουν για τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του δασκάλου.
 • Να κατανοήσουν την ανάγκη της δια βίου μάθησης.
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το βιβλίο.
 • Να αντιληφθούν τα προβλήματα της ανεργίας των πτυχιούχων και της μετανάστευσης των επιστημόνων.
 • Να συνειδητοποιήσουν, τέλος, τη σημασία της εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Γνώσεις για τη γλώσσα, δεξιότητες       

 • Να σχολιάζουν οι μαθητές την επιλογή του ρηματικού προσώπου σε ένα κείμενο.
 • Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ της αναφορικής και της ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας.
 • Να εντοπίζουν στοιχεία προφορικότητας σε γραπτό κείμενο.
 • Να επισημαίνουν εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά γνωρίσματα σε γραπτό κείμενο και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αποδίδονται.
 • Να σχολιάζουν τη λειτουργία της στίξης.
 • Να οργανώνουν το διάγραμμα ενός κειμένου και να γράφουν πλαγιότιτλους.
 • Να χρησιμοποιούν συνώνυμα σε φράσεις, να εντάσσουν ονοματικά σύνολα σε φράσεις.
 • Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του γραπτού επιστημονικού λόγου.
 • Να διακρίνουν νοηματικές σχέσεις μεταξύ παραγράφων.
 • Να παρατηρούν, να αποκωδικοποιούν και να σχολιάζουν εικόνες και γελοιογραφίες.
 • Να συνδέουν εικόνες με κείμενα και να αντιλαμβάνονται τη συμπληρωματική λειτουργία τους.
 • Να μελετούν μια διαφήμιση και να εντοπίζουν τον στόχο και την αποτελεσματικότητά της.

Σχολικός εκφοβισμός

Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν δημιουργικά και να μετατρέπουν τη βία σε δημιουργία. Είναι εφικτό

Κώστας Βαρώτσος

ΣΤΟΧΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες  

 • Να προσεγγίσουν οι μαθητές το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας και να αντιληφτούν τις μορφές και τις προεκτάσεις της.
 • Να αντιδράσουν σε ανάλογα περιστατικά που εμφανίζονται στο σχολείο τους.
 • Να ασκήσουν αυτοκριτική και να συνειδητοποιήσουν πως ίσως και αυτοί υπήρξαν εκτός από θύματα και θύτες.
 • Να οργανώσουν εκδηλώσεις κατά της ενδοσχολικής βίας.
 • Να συνυπάρxουν αρμονικά με συμμαθητές τους από άλλες χώρες.
 • Να σέβονται την ιδιαιτερότητα του καθενός.

Γνώσεις για τη γλώσσα, δεξιότητες       

 • Να ασκηθούν οι μαθητές στη μεταγραφή ενός κειμένου με διαφορετικό ύφος.
 • Να κατανοούν τη σημασία της στίξης.
 • Να γράφουν διάφορα κειμενικά είδη (άρθρο, σχολικό έντυπο, έντυπο τοπικού τύπου, επιστολή φιλική / επίσημη, θεατρικό διάλογο, κ.ά.)
 • Να αποκωδικοποιούν γραπτό κείμενο, εικόνα, προφορικό κείμενο.
 • Να αντιπαρατίθενται με επιχειρήματα σε ένα θέμα.
 • Να αντιλαμβάνονται τις διαφορές του λόγου, όταν αλλάζει η οπτική των προσώπων (π.χ θύμα, θύτης, αποστασιοποιημένος παρατηρητής).
 • Να γνωρίσουν το ερωτηματολόγιο ως κειμενικό είδος και να μπορούν να εντοπίζουν τα αδύνατα και δυνατά σημεία του.
 • Να συζητούν με αφορμή μια εικόνα, να γράφουν λεζάντα.
 • Να παράγουν επικοινωνιακό και εκφραστικό λόγο, μέσα από το βίωμα που προσφέρει ένα θεατρικό εργαστήρι για την ενδοσχολική βία.
 • Να προσεγγίζουν πολυτροπικά κείμενα.

Πολιτική κοινωνικοποίηση

Οι νέοι δεν έχουν πάντα δίκιο αλλά η κοινωνία που τους αγνοεί και τους χτυπάει έχει πάντα άδικο

Ανώνυμος

ΣΤΟΧΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες

Να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με:

 • τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων
 • τον ρόλο των σύγχρονων νεανικών πολιτικών οργανώσεων
 • τα κοινά προβλήματα των νέων και την ανάγκη συσπείρωσής τους γύρω από τα νεανικά κινήματα
 • τη συνεργασία των δυο γενεών για την αλλαγή της κοινωνίας.

Γνώσεις για τη γλώσσα, δεξιότητες

 • Να ασκηθούν οι μαθητές στην πύκνωση του λόγου και στη γραφή σημειώσεων.
 • Να γνωρίσουν στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης.
 • Να διακρίνουν το αφηγηματικό από το περιγραφικό μέρος, καθώς και το σχόλιο σε ένα κείμενο.
 • Να προσαρμόζουν το ύφος και τη γλώσσα ενός κειμένου στην εκάστοτε περίσταση.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία του αποφθεγματικού λόγου.
 • Να παρατηρούν μια εικόνα, να στοχάζονται, να συζητούν.
 • Να γράφουν κείμενο με μορφή λόγου – αντίλογου.
 • Να γράφουν ημερολόγιο.
 • Να γνωρίσουν τη λειτουργία ενός περιοδικού και τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται.
 • Να αποκωδικοποιούν μια αφίσα, να φιλοτεχνούν αφίσα.

Μαθητικές δημιουργίες

Να ’σαι πιστός στα όνειρα της νεότητας

Φ. Σίλλερ

ΣΤΟΧΟΙ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες  

Η υπεοενότητα, παρουσιάζοντας μαθητικές δημιουργίες, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές:

 • να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της συμμετοχής τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς και την αξία της άμιλλας γενικότερα στη ζωή τους
 • να κατανοήσουν τον ρόλο του σχολείου όχι μόνο στην παροχή γνώσης αλλά και στην ανάδειξη των ταλέντων και των ικανοτήτων των μαθητών
 • να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων.

Γνώσεις για τη γλώσσα, δεξιότητες

 • Να αναζητούν  οι μαθητές τα ποιητικά στοιχεία σε ένα πεζό κείμενο.
 • Να γράφουν κριτική για ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα βιντεάκι, μια ταινία μικρού μήκους.
 • Να αναζητούν αφηγηματικά στοιχεία σε ένα ποιητικό κείμενο.
 • Να γράφουν ημερολόγιο.
 • Να βάζουν λεζάντα σε αφίσα.
 • Να αποδίδουν λεκτικά μια οπτική πληροφορία (να περιγράφουν).
 • Να γράφουν πλαγιότιτλους σε παραγράφους.
 • Να παρατηρούν και να σχολιάζουν τη γλώσσα του σώματος.
 • Να γράφουν διαλόγους που πλαισιώνουν την κίνηση προσώπων.
 • Να αναπτύσσουν παράγραφο με σύγκριση / αντίθεση.