Η εξομολόγηση ενός πυρηνικού φυσικού, Μ. Σπέγγος (λογοτεχνικό κείμενο)