Λογοτεχνία; Να λείπει, μου αρκεί η επιστήμη, Γ. Περαντωνάκης