Εικαστική «απόβαση» Κώστα Βαρώτσου στο κουφάρι ναυαγίου,Γ. Μυρτσιώτη