Ερωτική επιστολή στη Γη,Π. Βάϊος (Συνέντευξη του Σ. Σαλγκάδο)