Ετοιμάζεται να μεταναστεύσει η τάξη του ‘06, Ε. Σαλτού