Υπομνήσεις της μακρινής παρουσίας, Κώστας Μαυρουδής