Λυπιού, Κ. Αγγελάκη-Ρουκ (ποίημα – φωτογραφία) (Λ)