Διαδικτυακό μάθημα Α΄λυκείου: Το γέλιο στην εποχή του κορωνοϊού