Οι «μετανάστες» των μαθητών σχολείου της Λεμεσού… πάνε Λονδίνο