Ο μύθος της εφηβείας και η εφηβική μυθολογία από την αρχαιότητα ως σήμερα (1), Ε.Πολυζόπουλος