Αποδομώντας σενάρια συνωμοσιολογίας (σενάριο), Β. Πετρά