Η σημασία της επιστήμης στη ζωή μας και στην κοινωνία, Σπ. Κιτσινέλης (ομιλία, βίντεο)