Ο λόγος της Μελίνας Μερκούρη στην Oxford Union για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, Μ. Σαπράκα