Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού (κινηματογραφικό εργαστήριο)