Παρθενώνας των Βιβλίων: «Ναός» με χιλιάδες απαγορευμένους τίτλους, Ε.Σταματοπούλου (είδηση)