Πώς τελειώνει η ταινία; Ποια είναι η σχέση μας με τους ήρωες; Β. Καλαμπάκας