Εκφράζω τη σιωπή με τη γλώσσα του σώματος (θεατρικό εργαστήριo)