Το σενάριο,Β. Ραφαηλίδης, 12 Μαθήματα για τον κινηματογράφο