Οι μεταλλάδες έχουν το ίδιο ψυχολογικό προφίλ με τους οπαδούς της κλασικής…,Γ. Πιτσάκης