Υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο

Υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑΞΗ/ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛ. ΒΙΒΛΙΟΥ
ΝΕΟΙ 1. Εφηβεία 1.3 Έφηβοι και γονείς ή το χάσμα των γενεών 23. Σύγκρουση εφήβου με γονείς, θεατρικό εργαστήρι Β΄ Γυμνασίου
Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα(Βιωματική μάθηση[i])
ΝΕΟΙ 2.Εκπαίδευση 2.1 Πρόσβαση στην εκπαίδευση 1. Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα
2. Ασκήσεις 1,3,4,5
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο
Β΄ Γυμνασίου
Το σχολείο στο χρόνο
ΝΕΟΙ  2.Εκπαίδευση 2.1 Πρόσβαση στην εκπαίδευση 3. Το δικό τους σχολείο
4. Ασκήσεις 1,2
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο
Β΄ Γυμνασίου
Το σχολείο στο χρόνο
ΝΕΟΙ  2.Εκπαίδευση 2.1 Πρόσβαση στην εκπαίδευση 5. Το δικό τους σχολείο
Ποσοστά μαθητείας
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο
Β΄ ΓυμνασίουΤο σχολείο στο χρόνο
ΝΕΟΙ  2.Εκπαίδευση 2.1 Πρόσβαση στην εκπαίδευση 7.Μαλάλα Γιουσαφζάι
Ένα παιδί, ένας δάσκαλος κι ένα βιβλίο μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο8. Ασκήσεις 1, 4,5
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο
Β΄ Γυμνασίου
Το σχολείο στο χρόνο
ΝΕΟΙ  2.Εκπαίδευση 2.2 Ο Δάσκαλος 13. Ανασκουμπωθείτε και φουλ διάβασμα
14. Ασκήσεις 1, 2,3
Β΄ Γυμνασίου
Το σχολείο στο χρόνο
ΝΕΟΙ 2.Εκπαίδευση 2.5 Φοίτηση στο σχολείο 41 και 49 «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα»
42 και 50. Ασκήσεις
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο
ΝΕΟΙ  2.Εκπαίδευση 2.6 Εγώ και το σχολείο (θεατρικά εργαστήρια) 51,52,53,54,55
Θεατρικά εργαστήριαᴵ
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο
Β΄ Γυμνασίου
Το σχολείο στο χρόνο
ΝΕΟΙ  2.Εκπαίδευση 2.7 Το σχολείο που ονειρεύομαι (σενάριο) 2.7 Το σχολείο που ονειρεύομαι (σενάριο)
56,57,58,59,69,61,62 [ii]
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο
Β΄ Γυμνασίου
Το σχολείο στο χρόνο
ΝΕΟΙ 3.Σχολικός εκφοβισμός 3.1 Η έννοια του εκφοβισμού 1. Μου έκλεψαν το όνομά μουTassies Εικόνες
2. Ασκήσεις (1,2,3,4)
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο (ημερολόγιο[iii])
ΝΕΟΙ  3.Σχολικός εκφοβισμός 3.3 Θεατρικά εργαστήρια 20.«Λόγια βίας»
21. «Μυρίζεις άσχημα»
Α΄ Γυμνασίου
Η πρώτη ημέρα στο σχολείο
ΝΕΟΙ 5. Μαθητικές δημιουργίες [iv] 5.2 Εικαστικά 7,8 .Αφίσες Α΄ Γυμνασίου
Δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
ΝΕΟΙ 5. Μαθητικές δημιουργίες 5.3. Φωτογραφία 9,10. Φωτογραφίες-11. Ασκήσεις Α΄ Γυμνασίου
Δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
ΝΕΟΙ 5. Μαθητικές δημιουργίες 5.4 Κινηματογράφος / Βίντεο 13. Το θύμα, ο θύτης και ο σιωπηλός μάρτυρας.(βίντεο)
14. Ασκήσεις
Α΄ Γυμνασίου
Δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
ΝΕΟΙ 5. Μαθητικές δημιουργίες 5.4 Κινηματογράφος / Βίντεο 15. “Τείχη” του Κ. Π. Καβάφη, “The wall” των Pink Floyd Α΄ Γυμνασίου
Δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
ΣΙΩΠΗ 1. Σιωπή και ανθρώπινες σχέσεις 1.2 Τέσσερα σιωπηλά θεατρικά παιχνίδια 3. Τέσσερα σιωπηλά θεατρικά παιχνίδια
4. Ασκήσεις
(Βιωματική μάθηση)
ΣΙΩΠΗ 1. Σιωπή και ανθρώπινες σχέσεις 1.4 Η σιωπή άλλοτε ενώνει και άλλοτε χωρίζει τους ανθρώπους 7,8,10,12
9,11,13 . Ασκήσεις
(Βιωματική μάθηση)
ΣΙΩΠΗ 4. Σιωπή και άλλες τέχνες 4.2 Εικαστικά 22. Βασιλιάς και βασίλισσα του Henri Moore
23. Ασκήσεις
και ίσως
24. Σκεπτομένη Αθηνά, 24. Ασκήσεις 26.Καθισμένος νέος
25. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους
ΣΙΩΠΗ 4. Σιωπή και άλλες τέχνες 4.4 Γελοιογραφίες «χωρίς λόγια» 41,43,45 Γελοιογραφίες χωρίς λόγια για τον πόλεμο
42,44,46. Ασκήσεις
Β΄ Γυμνασίου
Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα
Γ΄ Γυμνασίου
Ειρήνη Πόλεμος (Πολυτροπικότητα)
ΣΙΩΠΗ 4. Σιωπή και άλλες τέχνες 4.4 Γελοιογραφίες «χωρίς λόγια» 47,49,51, 53 Γελοιογραφίες χωρίς λόγια για το περιβάλλον
48,50,52, 54. Ασκήσεις
Α΄ Γυμνασίου
Ταξίδι στον κόσμο και στη φύση
Β΄ Γυμνασίου
Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα
ΣΙΩΠΗ 4. Σιωπή και άλλες τέχνες 4.4 Γελοιογραφίες «χωρίς λόγια» 55,57,59,61, 63 Γελοιογραφίες χωρίς λόγια για τα σύγχρονα προβλήματα
56,58,60,62,64. Ασκήσεις
Β΄ Γυμνασίου
Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα
ΣΙΩΠΗ 4. Σιωπή και άλλες τέχνες 4.5 Η σιωπή στον κινηματογράφο 65. Το ταξίδι στη σελήνη, βωβός κινηματογράφος (Κινηματογραφικό εργαστήριο)
66.Γενικά για τις προτεινόμενες δραστηριότητες
67. Ασκήσεις
A΄ Γυμνασίου
Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου
ΣΙΩΠΗ 4. Σιωπή και άλλες τέχνες 4.5 Η σιωπή στον κινηματογράφο 75. Μικρές χαρές (ταινία μικρού μήκους)
76. Ασκήσεις
Α΄ Γυμνασίου
Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Τα δικαιώματά σου ισχύουν παντού 1.1 Ανθρώπινα δικαιώματα 4. Αιολική γη
5. Ασκήσεις (3,4,5)
Γ΄Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Τα δικαιώματά σου ισχύουν παντού 1.3 Οι «μετανάστες» των μαθητών σχολείου της Λεμεσού… πάνε Λονδίνο 12 Οι «μετανάστες» των μαθητών σχολείου της Λεμεσού… πάνε Λονδίνο
13. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

2. Όψεις της μετανάστευσης και της προσφυγιάς 2. 2 Πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Από τη μικρασιατική καταστροφή ως τις μέρες μας Η ελληνική εμπειρία της προσφυγιάς με τα μάτια των μαθητών
18. «Μηνύματα από τους πρόσφυγες του 1922» θεατρικό εργαστήρι
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

2. Όψεις της μετανάστευσης και της προσφυγιάς Γελοιογραφίες 43.Γελοιογραφία (Ι)
44. Ασκήσεις
45.Γελοιογραφία (ΙΙ)
46. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

2. Όψεις της μετανάστευσης και της προσφυγιάς Ντοκιμαντέρ/ Κινηματογράφος/ Βίντεο 64. Βάλε τον ρατσισμό στη θέση που του πρέπει! (video)
65. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

2. Όψεις της μετανάστευσης και της προσφυγιάς Με φόντο την επικαιρότητα. Μετανάστες-πρόσφυγες 2014-16 74. Το αγοράκι με την κόκκινη μπλούζα
75. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

2. Όψεις της μετανάστευσης και της προσφυγιάς Με φόντο την επικαιρότητα. Μετανάστες-πρόσφυγες 2014-16 76. «Dead Boy’s Poem»-για το αγοράκι με την κόκκινη μπλούζα
77. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

3. Μέσα από τα βιώματα των μεταναστών και των προσφύγων 3. 1 Το ασυνόδευτο παιδί μετανάστης-πρόσφυγας. γραπτή μαρτυρία, λογοτεχνία 4. Πρωταπριλιά, Βασίλης Λαδάς
5. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

3. Μέσα από τα βιώματα των μεταναστών και των προσφύγων 3. 3 Ελληνική ιθαγένεια 8. Το αίτημα για την Ελληνική Ιθαγένεια
(όλα τα βίντεο)
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοίΕνεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

3. Μέσα από τα βιώματα των μεταναστών και των προσφύγων 3. 11 Φωτογραφία-Εγκατάσταση 38. Θεατρικό εργαστήρι: «Με μια βαλίτσα…» με αφορμή την εγκατάσταση του Κανιάρη Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

4. Δείκτες προσαρμογής 4.5 Η τέχνη των μεταναστών 25. Χορός salaho (βίντεο)
26. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους
ΤΕΧΝΗ 3. Εικαστικές τέχνες 3.4 Φωτογραφία 36, 38 Ερωτική επιστολή στη γη
39,39 Ασκήσεις
Α΄ Γυμνασίου
Ταξίδι στον κόσμο της φύσης
Β΄ Γυμνασίου
Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα
Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους
ΤΕΧΝΗ 3. Εικαστικές τέχνες 3.4 Φωτογραφία 40. Στην εποχή των smartphones
41. Με ένα στο χέρι όλοι γίνονται δημοσιογράφοι
42. Ασκήσεις
Α΄ Γυμνασίου
Επικοινωνία στο σχολείο
Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους
ΤΕΧΝΗ 3. Εικαστικές τέχνες 3.4 Φωτογραφία 45. Κατάδυση στη λίμνη της ομορφιάς
(θεατρικό εργαστήρι)
Β΄ Γυμνασίου
Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα
ΤΕΧΝΗ  3. Εικαστικές τέχνες 3.5 Κόμικς: Η ένατη τέχνη (Όλα τα κείμενα και οι ασκήσεις) Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους
ΤΕΧΝΗ  3. Εικαστικές τέχνες 3.7 Γελοιογραφία (Όλα τα κείμενα και οι ασκήσεις) Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους
ΤΕΧΝΗ 4. Θέατρο 4.3 Οι λειτουργίες του θεάτρου 15. Μονόλογοι απ’ τη Γάζα, κείμενα της Ιμάν Αούν και της Αμάνι Α. Σοράφα
16. Ασκήσεις
Α΄ Γυμνασίου
Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου
Γ΄ Γυμνασίου
Είμαστε όλοι ίδιοι Είμαστε όλοι διαφορετικοί
ΤΕΧΝΗ 5. Κινηματογράφος

 

7.8 Νέοι και κινηματογράφος 28,31,33 (Κείμενα)
29, 32. 34 Ασκήσεις
Α΄ Γυμνασίου
Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και του κινηματογράφου
Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους
ΤΕΧΝΗ 6. Χορός 6.3 Σύγχρονοι χοροί 12. Η ιστορία του μπαλέτου – Η ιστορία του σύγχρονου χορού
13. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους
ΤΕΧΝΗ 6. Χορός 6.4 Σχέση του χορού με τις άλλες τέχνες 14. Ζωγραφίζοντας τον χορό
15. Ασκήσεις
Γ΄ Γυμνασίου
Τέχνη μια γλώσσα για όλους

[i] Στην Πολύτροπη Γλώσσα περιλαμβάνονται βιωματικά εργαστήρια (θεατρικά κ.ά.) κατάλληλα για τη διδασκαλία του Γλωσσικού μαθήματος και στο Γυμνάσιο

[ii] Παράδειγμα σεναρίου. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει όλο. Οι συνάδελφοι φτιάχνουν το δικό τους σενάριο

[iii] Ασκήσεις κατάλληλες για τη συγγραφή ημερολογίου, κ.ά. Επίσης οι συνάδελφοι προκειμένου να διδάξουν σχετικά με την επιστολή, το ημερολόγιο, την περιγραφή, την αφήγηση, το επιχείρημα, την πολυτροπικότητα μπορούν να αναζητήσουν κατάλληλα κείμενα και ασκήσεις από το Ευρετήριο.

[iv] Όλη η υποενότητα προσφέρεται για αξιοποίηση στη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας της Α΄ Γυμνασίου